Mamy już około 20-tu punktów patrolowych w Polsce ... 17-go czerwca 2024 r. w Płocku zarejestrowano obiekt - kula, która leciała na niebie w dzień (po 18 -tej). Zdecydowanie ponizej chmur. Mamy nagranie, ale szukamy więcej świadków...
Wylatowo Przypadki obserwacji UFO Jak zgłosić obserwcję UFO? Szukamy! To nie UFO! Patrol UFO Kontakt
Wybierz temat

Ostatnio zaobserwowane!
-> 2024.06.17 godz. 18:30 Obiekt w dzień - Płock
-> 2024.03.11 godz. 22:30 Niewiady-Mazurach
-> 2022.10.27 godz. 13:58 Warszawa-Tarchomin
-> 2022.07.28 godz. 12:00 jezioro Orzyc, Mazury
-> 2022.07.26 godz. 1:00 Wałbrzych
-> 2022.07.20 godz. 7:00 Kluczbork, kierunek na południe
-> 2022.01.04 godz. 17:00 Joniec, Królewo
-> 2021.12.06 godz. 01:00 Nakło Nad Notecią - kierunek Występ
więcej szczegółów...
---------------------------------------
Poszukujemy świadków !
Skontaktuj się z nami.

UFO ALARM na YouTube

Pogrupowane video YouTube

UFO ALARM !

Zobacz nas na FACEBOOKu


Monitoring i pomiary

Monitoring był już instalowany w Wylatowie w latach wcześniejszych, ale tylko w czasie, kiedy latem pojawiały się piktogramy. Pierwsze kamery z rejestratorem pojawiły się w 2003 roku i zapisywały obraz na kasetach VHS. Taka technologia była wtedy standardem, ale technika od tego czasu poszła daleko do przodu.

 

W 2010 roku zainstalowaliśmy 1 kamerę, która rejestrowała obraz "non stop". Nie przerwanie, dzień i w  nocy obraz nagrywany był na dyski twarde komputera. Od czasu kiedy do akcji monitorowania przyłączył się Gerhard Gröschel z MUFON-CES (w 2010 roku), pola monitorowane były jeszcze przez 2 bardzo czułe kamery, które rejestrowały obraz w rozdzielczości VGA 640x480.

 

Miernik1

Miernik 1

W odróżnieniu od dotychczas stosowanych systemów monitoringu, ten system działał sprzężony z czujnikami pola elektromagnetycznego. Czujniki te są konstrukcji Gerharda Gröschel'a i mają bezpośrednie połączenie z komputerem, który rejestruje zapis z kamer. Jak to działa?

 

Jeden z czujników (mniejszy i prostszy) komunikuje się z komputerem poprzez łącze RS232, a zainstalowany program komputerowy odczytuje dane z miernika rejestrując w sposób ciągły pomiar pola elektromagnetycznego. Wynik przedstawiany jest na wykresie. Oprócz rejestracji graficznej pola elektromagnetycznego, miernik pozwala na ustawienie progu zmian pola tak, że po jego przekroczeniu miernik rejestruje tzw. ALARM, który może być sygnalizowany za pomocą podłączonego brzęczyka, a jednocześnie oprogramowanie odpowiednio zapisuje czas wywołania i trwania, ustawionego ponad próg przekroczenie, zmian pola elektromagnetycznego. Taka informacja jest bezpośrednio widoczna w osobnym oknie i w razie kontroli natychmiast widać, że miernik zarejestrował taki alarm.

Miernik Groshela 1 wykres

Okno programu współpracującego z miernikiem konstrukcji Gerharda. Prawe dolne okno pokazuje czas wystąpienia alarmów.


Miernik ten współpracując z programem komputerowym stanowi jedną integralna całość (choć może on służyć do innych celów -  jako miernik przenośny działający samodzielnie) i ma za zadanie potwierdzić wskazania drugiego miernika, którego konstrukcja jest bardziej zaawansowana.

 

Miernik2

Miernik 2

Drugi miernik, oprócz podobnego schematu działania jak pierwszy, ma sprzężone ze sobą oprogramowanie rejestrujące obraz z dwu podłączonych do komputera kamer.

 

Pomiar pola elektromagnetycznego odbywa się w tym przypadku nie tak, jak w poprzednim za pomocą jednego czujnika, a za pomocą aż 3 czujników, które zorientowane odpowiednio z otoczeniem, pozwalają na określenie w jakiej płaszczyźnie działały zmiany pola magnetycznego. Tak jak w przypadku prostszego modelu, tak i tu można ustawić próg zadziałania alarmu.

Jednak ten miernik potrafi współpracować z dwoma kamerami, które są przez niego sterowane. Działa to w następujący sposób. Miernik jest podłączony do komputera poprzez złącze RS232 oraz drugi kabel - USB. RS służy do transmisji danych z pomiaru pola elektromagnetycznego miernika, a kabel USB służy jedynie do zasilania miernika z komputera. Do tego samego komputera podłączone są dwie kamery poprzez urządzenie zwane Videograbber
videograbber

Videograbber - USB

 (zwykłe urządzenie zgrywające sygnał standardu PAL na komputer za pomocą złącza USB). Jak nie trudno się domyśleć, kamery mające wyjścia Composit lub SVGA podłączone są do Videograbber'ów, a te poprzez USB z komputerem. W komputerze instaluje się jedynie drivery od urządzeń zgrywających, a całą procedurą nagrywania obrazu steruje program miernika.

 

Jak działa to sterowanie?

Urządzenie pomiarowe działa w kilku trybach, którym odpowiada odpowiedni sposób zapisywania danych z kamer. W normalnych warunkach, kiedy zmiany pola elektromagnetycznego i grawitacyjnego mieszczą się w zadanych granicach, zapis z kamer na dysk odbywa się w sposób ciągły ale, żeby nie zapełnić zbyt szybko dysków komputera, program zapisuje obraz z kamer co sekundę. Mamy więc w tym trybie zapis pliku video z prędkością 1kl./sek. Obraz zapisywany jest w formacie AVI i pozwala na bezpośrednie odtworzenie filmu, jednak film ten jest przyspieszony tak, że 24 godziny takiego zapisu można obejrzeć w około 1 godzinę. Również rejestracja pola na wykresie następuje co 1 sekundę.

Kiedy miernik wykryje ALARM, czyli zmiana pola przekroczy zadaną wartość, to następuje automatyczne przełączenie zapisu z kamer na tryb 25kl./sek. Mamy wtedy płynny zapis filmu z obu kamer, który trwa tak długo, jak długo wartości mierzonego pola elektromagnetycznego lub grawitacyjnego przekraczają zadane wartości progowe. Również rejestracja zmian pola na wykresie zostaje odpowiednio zwiększona. Gdy zmiany tego pola maleją poniżej progu, następuje jeszcze trzeci tryb pracy, gdzie pomiary miernika i zapis z kamer jest wykonywany kilka razy na sekundę. Jeżeli zadany próg wartości nie zostaje ponownie przekroczony, to miernik wraca do pracy w trybie pierwszym, gdzie zapis wykonywany jest w sposób najbardziej ekonomiczny.

Miernik 2 pomiary

Okno programu rejestrującego dane z  miernika konstrukcji Gerharda. Kolory tła sygnalizują różne tryby pracy urządzenia.

 

Kamery współpracujące z miernikiem są małej rozdzielczości, ale bardzo czułe. Nawet w bezksiężycową noc widać najmniejsze źródła światła. Dla sprawdzenia i porównania nagranych obiektów świetlnych, ustawiona była w tym samym kierunku również trzecia kamera, która miała przetwornik 2Mpx rejestrujący obraz w rozdzielczości 1600x1200px. Do rejestracji potrzebowała jednak dobrego oświetlenia lub mocnych źródeł światła. Można było jednak konfrontować zapis z tej kamery z tym co rejestrowały dwie czulsze kamery. Kamera ta ma szereg funkcji, które pozwalają w sposób czasowy zmieniać tryb zapisu lub uruchamiać zapis z detektora ruchu lub zewnętrznego źródła.

 

Zespół kamer monitorujących

W październiku 2014 roku dwie dotychczasowe kamery zostały zastąpione zespołem czterech kamer, które sprzężone były ze zintegrowanym w jednaj obudowie miernikiem pola elektromagnetycznego i grawitacyjnego. Wszystko umieszczone jest na ścianie budynku w jednej obudowie i połączone z dwoma komputerami rejestrującymi sygnały z czujników i obraz z kamer. Wszystkie kamery skierowane były w tym samym kierunku, ale posiadały różny sposób rejestracji. Były to między innymi kamery: kamera kolorowa, kamera czarno-biała, kamera z filtrem polaryzacyjnym pokazującym spektrum światła (punktów świetlnych) rejestrowanych obiektów.
Z tego zespołu kamer w Internecie dostępny był jedynie obraz jednej wybranej przez nas kamery, bo nie było możliwości pokazania wszystkich strumieni video jednocześnie.

monitoring pomieszczenia

Kamera monitorująca pomieszczenie z miernikami

Mierniki i cały sprzęt są zamknięte w pomieszczeniu na poddaszu domu państwa Szpuleckich, jednak czasami domownicy muszą wchodzić do tych pomieszczeń, aby zwyczajnie zrobić porządek, dlatego zdarzało się, że czasami alarmy były wywoływane przypadkowo. Dlatego zainstalowaliśmy w tym pomieszczeniu dodatkową kamerę monitorującą same pomieszczenie. Mogliśmy wtedy sprawdzić, czy w chwili rejestracji alarmu w urządzeniach ktokolwiek przebywał w pomieszczeniu, gdzie zainstalowaliśmy mierniki. Rejestracja była bardzo prosta, bo system włącza się automatycznie, kiedy wykryje ruch w pomieszczeniu.

 

Cała aparatura monitorująca i rejestrująca zasilana była poprzez UPSy, które zabezpieczają zanik prądu przez około 15-20 minut.

 

Sprzęt pracował tak wiele miesięcy i zarejestrował kilka interesujących obiektów oraz niewytłumaczalnych zmian pola na miernikach. Wszystkie dane są archiwizowane na dyskach i analizowane w miarę możliwości czasowych. Mieliśmy stały zdalny dostęp do tych danych i działając w kilkuosobowej grupie analizujemy wyniki tych rejestracji. Materiały te są przedstawiane na spotkaniach w gronie osób zainteresowanych i działających aktywnie w temacie badania zjawisk niewytłumaczonych, tzw. UFO.

 

Wylatowo nie jest jedynym miejscem, które było monitorowane jest przez tego rodzaju mierniki. W Europie są jeszcze co najmniej 2 takie miejsca "uzbrojone" w podobny sprzęt elektroniczny.

Akcja monitorowania pól przez kamery została zakończona w pierwszej połowie listopada 2015 r.

 

W tej chwili trwają pracę nad polepszeniem możliwości rejestracji w za pomocą zespołu kamer współpracującym z oprogramowaniem, którego algorytm będzie załączał rejestrację w momencie rozpoznania nietypowego obiektu w kadrze.


Stat.: | 388969 |1|18|31|103| | Copyright © 2005 wylatowo.org.pl; kontakt tel.: +-48 525523526; info@wylatowo.org.pl | Aktualizacja: 2024.06.17